IT Simple Finance з SAP Business One

Рішення для IT компаній / маркетингових агенств від 50 до 400 співробітників

Pain

sap business one
 • Регулярні касові розриви
 • Регулярні помилки у фінансових звітах
 • Велика кількість ручної роботи
 • Постійні зриви термінів формування фінансової звітності

Можливості рішення IT Simple Finance

можливости IT Simple Finance з sap business one

Value

like з sap businss one
 1. Зниження термінів формування звітності з декількох днів до декількох хвилин
 2. Виключення «Людського фактора» і зменшення трудовитрат на 30-40%
 3. Зменшення витрат (від 5 до 15% шляхом впровадження бюджетного контролю витрат підприємства)
 4. Консолідація звітності, згідно з єдиними правилами обліку
 5. Прогнозованість – в 3 і більше разів збільшується якість планування, на підставі аналізу фактів
 6. Отримання реальних даних про рентабельність напряму / портфеля проектів / проекту
 7. Доступ в 1 клік для отримання звітності онлайн і оптимізація фінансового контролю (при використанні BI360)

Вартісь ліцензій від 45 євро \ на користувача

Вартість та період впровадження:

 • S (2 users) – 3600 euro – 3 weeks
 • М (5 users) – 7200 euro – 6 weeks
 • L (10 users) – 9600 euro – 8 weeks

SAP Business One для IT компанії

Які фінансові виклики зустрічають в IT компаніях?

Управління бюджетом портфеля проектів з SAP Business One
Оперативне управління бюджетом портфеля проектів

Підрахунок фінансових підсумків після закриття проекту
Штат фінансових спеціалістів для ведення витрат портфелю проектів
Спеціальна підготовка інформації рентабельності кожного конкретного проекту і зведення інформації в єдиний звіт
Ручне відслідковування витрат

Управління термінами

Управління проектами за допомогою спеціалізованого ПЗ

Оперативна аналітика проекту

Отримання інформації про статуси та відкриті проблеми портфеля проектів від керівників проектів

Основні цілі

Мати можливість аналізувати фінансові результати виконуваних робіт в режимі реального часу для своєчасного прийняття управлінських рішень

Забезпечити достовірність та аудируємість інформації финансових результатів компанії

Забезпечити повну прозорість фінансових відносин з клієнтам

Забезпечити повну прозорість фінансових відносин всередині команди

Забезпечити фіксацію внутрішніх та зовнішніх домовленостей відносно термінів та оціночних (максимальних) працевитрат на виконання задач

Скоротити «непродуктивні» працевитрат на підготовку звітної документації для клієнтів (рахунки, акти, таймшити тощо)

Контроль фінансової та проектної діяльності компанії
в SAP Business One

Cash flow

Касові розриви

Контроль дебіторської заборгованості

Контроль кредиторської заборгованості

PnL

Контроль планових і фактичних витрат

Контроль терміну виконання етапу, проекту, портфелю проекту

% виконання проекту

Статуси проекту

Оперативна аналітика проекту впливає на швидкість прийняття рішень

Вигоди

Зростання«швидкості» бізнесу

Підвищення прозорості фінансових взаємовідносин

Виключення помилок у фінансових розрахунках

Підвищення ефективності рішень, що приймаються за рахунок появи додаткових аналітичних інструментів

Покращення взаємовідносин з клієнтами за рахунок чіткого та централізованого контролю дотримання домовленостей про планові терміни та працевитрат на виконання задач

Як може виглядати управління проектами в IT

Фінансовий проект IT компанії з SAP Business One
Чому падає прибутковість?

Зрив термінів виконання
Несвоєчасна оплата покупцями
Відсутність шаблонів реалізації типових проектів та накопичення досвіду
Відсутність фінансової аналітики

Контроль над прибутковістю

Чітке розуміння вартості проекту і планованої прибутковості
Доступ до KPI і звітності в режимі реального часу
Автоматизація роботи з дебіторською та кредиторською заборгованістю

Як все контролювати?

Створити єдиний інформаційний простір

Стандартизувати бізнес-процеси компанії

Забезпечити неперервну фіксацію виконання робіт і руху грошових засобів

Моніторити існуючі проблеми

Розробити систему KPI

Можливості подальшого росту для Компанії

Розвиток компанії з SAP Business One

Збір та обробка повної інформації за проектом в рамках єдиного центру
Можливість отримувати звітність в реальному часі за портфелем проектів:
– терміни
– статуси
– собівартість
– прибуток

Можливість аналізувати виконані проекти
Можливість швидкого масштабування бізнесу
Відслідковування можливості додаткових продажів