Більше можливостей для фармацевтичних компаній
разом із SAP Business One

Рішення саме для фармацевтичних компаній

Фармацевтична промисловість визначається високою складністю, жорсткою конкуренцією, постійною необхідністю дотримання регуляторних вимог та впровадження нових продуктів для того, щоб відповідати потребам споживачів, роздрібної та оптової торгівлі. Крім того, маржа зменшується, і ціна на товари постійно змінюється. Поєднання цих факторів надає додатковий тиск на компанії, що займаються виробництвом ліків для досягнення більш високих цілей та доходів.

Щоб успішно конкурувати, виробники повинні знайти шляхи адаптації та цільової ефективності в майбутньому. Фармацевтичні виробники будуть змушені впроваджувати інновації завдяки обсягу замовлень, збільшенню асортименту продукції, швидкому розвитку та розповсюдженню продукції. Ланцюг постачання буде ставати все більш складним, і компанії, що спрощують цей ланцюг, досягнуть успіху.

SAP Business One надає виробникам масштабовану платформу для поліпшення співпраці між компаніями та виконанням процесів для покращення експлуатаційних характеристик, підвищення надійності активів, забезпечення належного контролю якості, забезпечення простежуваності споживачів та поліпшення сприйнятливості рецептів.

Виклики для компаній із індустрії фармацевтики

Продажі

  Постійна дебіторська заборгованість дистриб’юторів
  Відсутність контролю СОХ
  Out of Stock / Dead Stock
  Проблеми із прогнозуванням відвантаження та відсутній контроль інтенсивності відвантаження
  Складна категоризація ТТ та відсутній контроль продуктової матриці ТТ
  Контроль наявності дозвільних документів

Закупки

  Відсутність MRP I
  Слабкий тендерний контроль
  RFP online (ціни, терміни, кількість)
  Складний контроль договірних зобов’язань
  Слабкий контроль кредиторської заборгованості
  Довгі та складні процеси узгодження закупівель
  Контроль наявності дозвільних документів

Фінанси

  Ведення казначейства та планування в Excel
  Тривале зведення балансу
  Ведення CF в Excel без контролю
  Тривала побудова звіту PL

Склад

  Неякісний контроль за партіями і термінами придатності
  Відсутність стратегії FIFО та її складна стратегія.
  Недоброякісний карантин за якістю (лабораторія)
  Пересорт
  Відсутність MRPI (Out of Stock / Dead Stock)
  Довгий процес обробки замовлення
  Залежність від співробітників (адаптація, знання складу і т.д.)
  Зменшення кількості штрафів і рекламацій

Виробництво

  Специфікації і технологічні карти в різних місцях
  Відсутність можливостей MRP I \ MRP II
  Проблеми з оnline cost calculation (direct costing), Precost calculation
  Відсутність інтеграції з промисловим обладнанням SCADA
  Нерегулярне обслуговування обладнання
  Відсутність відстеження партій
  Контроль якості (всередині і після циклу)
  Відстеження партій (готова продукція – виробничий цикл – сировина)

|

Відсутність зв’язків між відділами – це один із яскравих проявів “клаптевої” автоматизації. 

Модуль “Виробництво” для галузі фармацевтики

Точний розрахунок cобівартості

– Шаблони специфікацій і профілі витрат для швидкого розрахунку вартості і ціни продажу
– Інтеграція даних для пришвидшення усіх процесів виробництва. 

Оптимізація виробничих ресурсів

– Розширене планування потужностей для забезпечення балансу між замовленнями і доступністю ресурсів.
– Збір та агрегація всієї інформації по цехах в режимі реального часу та побудова звітів. 

Управління зовнішніми субпідрядниками

– Створення зовнішніх процесів в складі специфікації і маршрутизації для підтримки планування.
– Планування попиту і пропозиції через MRP для створення прогнозу виробництва.

Розумне управління запасами

– Стратегії використання запасів – продукти, відходи, матеріали за допомогою планування попиту і пропозиції MRP.

Дотримування галузевих стандартів якості 

– Управління контролем якості як  бізнес-процес.
– Серія і партія простежується вперед і назад.
– Основні дані документуються в електронному вигляді з повним аудитом.

Відслідковування продуктивності бізнесу

– Панелі моніторингу засновані на даних в режимі реального часу, які забезпечують розуміння і підтримують прийняття рішень.
– Можливість побудови дашбордів по вашим вимогам.

Модуль “Cклади” для галузі фармацевтики

Збільшення продуктивності

– Сканування всіх баркодів відбувається в 10 разів швидше, ніж ручне введення, і з меншою кількістю помилок.

Збільшення точності

– Проста робота з Серіями і Партіями і гнучкість конфігурації складу дає майже 100% точність за кількістю при пересорті та інвентаризації.

Збільшення контрольованості

– Проведення операцій в реальному часі надає видимість єдиної реальної картини дає можливість управляти зниженням витрат і поліпшенням роботи з клієнтами. Знайте що і де у вас є. 

Комплексний підхід

– Зменшення рівня запасів та операційних витрат, видимість залишків і попиту покращує оборотність і оптимізує рівень запасів.
– Підтримка стандартів GS1 та простежуваності SSCC відповідно вимогам ваших клієнтів.

Контроль якості

– Впевненість в якості свого продукту – це управління статусами партій та релізами, підтримка зон з особливими умовами зберігання.
– Повна простежуваність партій від надходження сировини на склад до відвантаження готового продукту.
– Збірка замовлень по FiFo

Адаптивність

– Просте та швидке впровадження, гнучкість в налаштуваннях процесів і перевірена технологія впровадження.
– Можливість подальшого розвитку та розширення рішення – воно може постійно поліпшуватися і інтегруватися з іншими сервісами

Управління вторинними продажами у фармацевтичній галузі

Контроль залишків на СВЗ дистриб’юторів

– Облік залишків в розрізі SKU, дистриб’ютор.
– Автоматизований контроль інтенсивності продажів по кожній ТТ.

Контроль інтенсивності виробництва та відвантажень.

– Прогнозування продажів в розрізі SKU по кожному дистриб’ютору.
– Автоматизоване забезпечення страхових запасів SKU, згідно сток індексів та прогнозу продажів.

Запобігання Out of Stock та Dead Stock на складах дистриб’юторів

– Облік продажів в розрізі SKU, дистриб’ютор, торгової точки (ТТ), каналу продажів та ін.
– Можливість побудови трендів та прогнозів.

Архітектура моделі вторинних продажів
Group 18

Результати впровадження SAP Business One
ERP_Єдиний інформаційний простір

Єдиний інформаційний простір

ERP_Уніфіковані дані

Уніфіковані дані

ERP_Стандартпроцеси

Стандартизовані процеси

ERP_Централізований канал комунікації

Централізований канал комунікації

ERP_Найкращі практики

Найкращі практики

ERP_Процедури

Процедури затвердження та сповіщення

TG Consulting зосереджує увагу на специфікації конкретної галузі та допомагає ефективно розвиватись саме вашому бізнесу за допомогою найфункціональніших платформ або їх окремих модулів.

Отримайте пропозицію по впровадженню SAP Business One саме для вашого бізнесу в фармацевтичній галузі!