Більше можливостей для фармацевтичної галузі разом із SAP Business One

Рішення саме для фармацевтичної промисловості

Фармацевтична промисловість визначається високою складністю, жорсткою конкуренцією, постійною необхідністю дотримання регуляторних вимог та впровадження нових продуктів для того, щоб відповідати потребам споживачів, роздрібної та оптової торгівлі. Крім того, маржа зменшується, і ціна на товари постійно змінюється. Поєднання цих факторів надає додатковий тиск на компанії, що займаються виробництвом ліків для досягнення більш високих цілей та доходів.

Щоб успішно конкурувати, виробники повинні знайти шляхи адаптації та цільової ефективності в майбутньому. Фармацевтичні виробники будуть змушені впроваджувати інновації завдяки обсягу замовлень, збільшенню асортименту продукції, швидкому розвитку та розповсюдженню продукції. Ланцюг постачання буде ставати все більш складним, і компанії, що спрощують цей ланцюг, досягнуть успіху.

Виклики для компаній із фармацевтичної індустрії

|

Відсутність зв’язків між відділами – це один із яскравих проявів “клаптевої” автоматизації. 

Продажі

• Постійна дебіторська заборгованість дистриб’юторів
• Відсутність контролю СОХ
• Out of Stock / Dead Stock
• Проблеми із прогнозуванням відвантаження та відсутній контроль інтенсивності відвантаження
• Складна категоризація ТТ та відсутній контроль продуктової матриці ТТ
• Контроль наявності дозвільних документів

Закупки

• Відсутність MRP I
• Слабкий тендерний контроль
• RFP online (ціни, терміни, кількість)
• Складний контроль договірних зобов’язань
• Слабкий контроль кредиторської заборгованості
• Довгі та складні процеси узгодження закупівель
• Контроль наявності дозвільних документів

Управління фінансами

• Ведення казначейства та планування в Excel
• Тривале зведення балансу
• Ведення CF в Excel без контролю
• Тривала побудова звіту PL

Склади

• Неякісний контроль за партіями і термінами придатності
• Відсутність стратегії FIFО та її складна стратегія.
• Недоброякісний карантин за якістю (лабораторія)
• Пересорт
• Відсутність MRPI (Out of Stock / Dead Stock)
• Довгий процес обробки замовлення
• Залежність від співробітників (адаптація, знання складу і т.д.)
• Зменшення кількості штрафів і рекламацій

Виробництво

• Специфікації і технологічні карти в різних місцях
• Відсутність можливостей MRP I \ MRP II
• Проблеми з оnline cost calculation (direct costing), Precost calculation
• Відсутність інтеграції з промисловим обладнанням SCADA
• Нерегулярне обслуговування обладнання
• Відсутність відстеження партій
• Контроль якості (всередині і після циклу)
• Відстеження партій (готова продукція – виробничий цикл – сировина)

SAP Business One – ERP рішення для фармацевтичної галузі

Оптимізуйте свої виробничі ресурси

Для фармацевтичних та біотехнологічних виробників необхідно мати повний контроль над своїми виробничими операціями.

Покращена інтеграція та видимість процесів може допомогти зменшити витрати, запобігти збиткам, збільшити доходи та допомогти організаціям визначити нові, потенційно прибуткові можливості для бізнесу.

Керуйте терміном зберігання та FEFO

Рішення SAP для фармацевтики допамагають підтримувати збалансовані запаси, щоб забезпечити наявність на складі потрібних компонентів в потрібній кількості.

Керування датою та терміном придатності дозволяє відстежувати ліки, що відпускаються за рецептом, з іншими атрибутами, чутливими до дати.

Оптимізуйте застарілі запаси за допомогою правил вибору FEFO. Ви можете аналізувати попит вашої компанії на готову продукцію та керувати ними за допомогою прогнозів продажів і розподілу.

Управління запасами при контрольованих умовах зберігання

Чутливі до температури фармацевтичні продукти мають унікальни виклики та вимоги щодо належних умов транспортування та зберігання. Завдяки рішенням SAP Business One кожен продукт, що швидко псується, матиме точні вимоги до зберігання температури та вологості, адже точне керування багатокамерним контролем температури є важливим.

Ми вирішуємо ці складні вимоги до зберігання шляхом розпізнавання всіх продуктів і всіх факторів упаковки, які надходять на склад, і надаємо вам єдине джерело правди щодо відповідності та безпеки.

Відстежуваність партій і серійних товарів

SAP Business One призначає унікальний номер партії та індивідуальний ідентифікатор продукту, щоб захистити ваш ланцюжок поставок від фальсифікації та підробки. Це також гарантує більшу безпеку для продукту та пацієнтів.

Стандартизована система управління складом реєструє всі вхідні, внутрішні та вихідні логістичні переміщення продукції на основі галузевих стандартів, таким чином забезпечуючи повну відстежуваність.

Покращений збір даних для нормативної документації та відповідності

На багатьох підприємствах все ще діють ручні паперові системи контролю якості. Така автономна система якості – це втрата дорогоцінного часу і ресурсів щоразу, коли вам потрібно провести аудит якості.

Контроль якості дозволяє підприємствам визначати, що, коли і яка саме продукція перевіряється, забезпечуючи повний аудит та електронну документацію процедур і процесів контролю якості. Ефективні, задокументовані та прозорі процеси забезпечують отримання точної інформації в режимі реального часу та доступність у будь-який час.

Швидко розрахуйте cобівартість продукту

Можливість фіксувати фактичні витрати на рівні партії забезпечує детальну видимість витрат, що має першорядне значення в галузі.

а допомогою SAP Business One Ви можете фіксувати, призначати та порівнювати фактичні та стандартні витрати для всіх готових продуктів. Сюди входять не тільки матеріальні витрати, але й витрати на оплату праці, технічне обслуговування та накладні витрати. Ви також можете розрахувати витрати на супутні та побічні продукти, вплив відходів.

Модулі “Виробництво” та “Склади” для фармацевтичної промисловості

Точний розрахунок cобівартості

– Шаблони специфікацій і профілі витрат для швидкого розрахунку вартості і ціни продажу
– Інтеграція даних для пришвидшення усіх процесів виробництва. 

Оптимізація виробничих ресурсів

– Розширене планування потужностей для забезпечення балансу між замовленнями і доступністю ресурсів.
– Збір та агрегація всієї інформації по цехах в режимі реального часу та побудова звітів. 

Управління зовнішніми субпідрядниками

– Створення зовнішніх процесів в складі специфікації і маршрутизації для підтримки планування.
– Планування попиту і пропозиції через MRP для створення прогнозу виробництва.

Розумне управління запасами

– Стратегії використання запасів – продукти, відходи, матеріали за допомогою планування попиту і пропозиції MRP.

Дотримування галузевих стандартів якості 

– Управління контролем якості як  бізнес-процес.
– Серія і партія простежується вперед і назад.
– Основні дані документуються в електронному вигляді з повним аудитом.

Відслідковування продуктивності бізнесу

– Панелі моніторингу засновані на даних в режимі реального часу, які забезпечують розуміння і підтримують прийняття рішень.
– Можливість побудови дашбордів по вашим вимогам.

Комплексний підхід

– Зменшення рівня запасів та операційних витрат, видимість залишків і попиту покращує оборотність і оптимізує рівень запасів.
– Підтримка стандартів GS1 та простежуваності SSCC відповідно вимогам ваших клієнтів.

Контроль якості

– Впевненість в якості свого продукту – це управління статусами партій та релізами, підтримка зон з особливими умовами зберігання.
– Повна простежуваність партій від надходження сировини на склад до відвантаження готового продукту.
– Збірка замовлень по FiFo

Адаптивність

– Просте та швидке впровадження, гнучкість в налаштуваннях процесів і перевірена технологія впровадження.
– Можливість подальшого розвитку та розширення рішення – воно може постійно поліпшуватися і інтегруватися з іншими сервісами

Збільшення продуктивності

– Сканування всіх баркодів відбувається в 10 разів швидше, ніж ручне введення, і з меншою кількістю помилок.

Збільшення точності

– Проста робота з Серіями і Партіями і гнучкість конфігурації складу дає майже 100% точність за кількістю при пересорті та інвентаризації.

Збільшення контрольованості

– Проведення операцій в реальному часі надає видимість єдиної реальної картини дає можливість управляти зниженням витрат і поліпшенням роботи з клієнтами. Знайте що і де у вас є. 

Управління вторинними продажами в фармацевтичній промисловості

Архітектура моделі вторинних продажів

Контроль залишків на СВЗ дистриб’юторів

– Облік залишків в розрізі SKU, дистриб’ютор.
– Автоматизований контроль інтенсивності продажів по кожній ТТ.

Контроль інтенсивності виробництва та відвантажень.

– Прогнозування продажів в розрізі SKU по кожному дистриб’ютору.
– Автоматизоване забезпечення страхових запасів SKU, згідно сток індексів та прогнозу продажів.

Запобігання Out of Stock та Dead Stock на складах дистриб’юторів

– Облік продажів в розрізі SKU, дистриб’ютор, торгової точки (ТТ), каналу продажів та ін.
– Можливість побудови трендів та прогнозів.

Результати впровадження SAP Business One
ERP_Єдиний інформаційний простір

Єдиний інформаційний простір

ERP_Уніфіковані дані

Уніфіковані дані

ERP_Стандартпроцеси

Стандартизовані процеси

ERP_Централізований канал комунікації

Централізований канал комунікації

ERP_Найкращі практики

Найкращі практики

ERP_Процедури

Процедури затвердження та сповіщення

TG Consulting зосереджує увагу на специфікації конкретної галузі та допомагає ефективно розвиватись саме вашому бізнесу за допомогою найфункціональніших платформ або їх окремих модулів.

Отримайте пропозицію по впровадженню SAP Business One саме для Вашої компанії, що працює в фармацевтичній промисловості!