Більше можливостей для хімічної галузі разом із SAP Business One

Рішення саме для хімічної промисловості

Хімічна промисловість визначається високою складністю, жорсткою конкуренцією, постійною необхідністю дотримання регуляторних вимог та впровадження нових продуктів для того, щоб відповідати потребам споживачів, роздрібної та оптової торгівлі. Крім того, маржа зменшується, і ціна на товари постійно змінюється. Поєднання цих факторів надає додатковий тиск на компанії, що займаються виробництвом хімічних продуктів для досягнення більш високих цілей та доходів.

Щоб успішно конкурувати, виробники повинні знайти шляхи адаптації та цільової ефективності в майбутньому. Виробники хімічних продуктів будуть змушені впроваджувати інновації завдяки обсягу замовлень, збільшенню асортименту продукції, швидкому розвитку та розповсюдженню продукції. Ланцюг постачання буде ставати все більш складним, і компанії, що спрощують цей ланцюг, досягнуть успіху.

SAP Business One надає виробникам масштабовану платформу для поліпшення співпраці між компаніями та виконанням процесів для покращення експлуатаційних характеристик, підвищення надійності активів, забезпечення належного контролю якості, забезпечення простежуваності споживачів та поліпшення сприйнятливості рецептів.

Виклики для компаній із хімічної індустрії

|

Відсутність зв’язків між відділами – це один із яскравих проявів “клаптевої” автоматизації. 

Продажі

• Постійна дебіторська заборгованість дистриб’юторів
• Відсутність контролю СОХ
• Out of Stock / Dead Stock
• Проблеми із прогнозуванням відвантаження та відсутній контроль інтенсивності відвантаження
• Складна категоризація ТТ та відсутній контроль продуктової матриці ТТ
• Контроль наявності дозвільних документів

Закупки

• Відсутність MRP I
• Слабкий тендерний контроль
• RFP online (ціни, терміни, кількість)
• Складний контроль договірних зобов’язань
• Слабкий контроль кредиторської заборгованості
• Довгі та складні процеси узгодження закупівель
• Контроль наявності дозвільних документів

Управління фінансами

• Ведення казначейства та планування в Excel
• Тривале зведення балансу
• Ведення CF в Excel без контролю
• Тривала побудова звіту PL

Склади

• Неякісний контроль за партіями і термінами придатності
• Відсутність стратегії FIFО та її складна стратегія.
• Недоброякісний карантин за якістю (лабораторія)
• Пересорт
• Відсутність MRPI (Out of Stock / Dead Stock)
• Довгий процес обробки замовлення
• Залежність від співробітників (адаптація, знання складу і т.д.)
• Зменшення кількості штрафів і рекламацій

Виробництво

• Специфікації і технологічні карти в різних місцях
• Відсутність можливостей MRP I \ MRP II
• Проблеми з оnline cost calculation (direct costing), Precost calculation
• Відсутність інтеграції з промисловим обладнанням SCADA
• Нерегулярне обслуговування обладнання
• Відсутність відстеження партій
• Контроль якості (всередині і після циклу)
• Відстеження партій (готова продукція – виробничий цикл – сировина)

SAP Business One – ERP рішення для хімічної промисловості

Швидко розрахуйте собівартість продукту

Можливість фіксувати реальні витрати на рівні партії забезпечує детальну видимість витрат – це має першорядне значення в галузі.

За допомогою продуктів SAP Business One Ви можете фіксувати, призначати та порівнювати фактичні та стандартні витрати для всіх готових продуктів. Сюди входять не тільки матеріальні витрати, але й витрати на оплату праці, технічне обслуговування та накладні витрати. Ви також можете розрахувати витрати на супутні та побічні продукти, вплив відходів.

Ми об’єднуємо всю цю інформацію в одну систему, адже саме це є однієї із найважливіших проблем сучасних хімічних компаній.

chemical_banner_1

Оптимізуйте свої виробничі та логістичні ресурси

Планування потужності дає змогу максимізувати виробництво та зменшити кількість замін та очищення устаткування для задоволення зростаючого попиту.

Розрахуйте початкові дати доставки за допомогою планування наперед. У поєднанні з функцією розширеного планування Ви можете запланувати наявність матеріалів і потужність одночасно, щоб розрахувати реальну дату поставки.

Установка терміналів виробничих даних або пряме підключення до машинних даних забезпечить систему замкнутого циклу.Оптимізація управління складом дозволить швидко відвантажувати готову продукцію за відповідних умов.

Комплексні формули з розрахунком побічних продуктів та відходів

SAP Business One дозволяє компаніям визначати процеси, що включають відходи, брухт та побічні продукти. Таким чином, коли ви виконуєте цикли планування, створені виробничі плани визначать кількість побічних продуктів або відходів, що утворюються в результаті кожного плану.

За допомогою керування редакціями Ви можете ефективно керувати кількома активними специфікаціями одночасно. Завдяки аналізу впливу змін на підприємстві від прогнозування до MRP, закупівлі до виробництва та запасів до замовлення на продаж, Ви можете керувати всім життєвим циклом, щоб забезпечити доступність правильних продуктів для задоволення попиту клієнтів.

chemical_banner_3
chemical_banner_4

Оптимізуйте управління запасами та логістичні операції

SAP Business One забезпечує балансування ваших запасів для забезпечення наявності на складі правильних компонентів в правильній кількості.

Це запобігає нестачі запасів і дозволяє безперешкодно узгоджувати ваші процеси на складі з процесами на виробництві.

Ви можете аналізувати попит вашої компанії на готову продукцію та керувати ним за допомогою прогнозів закупівель і продажів.

Ніколи не втрачайте увагу та пильність щодо якості своєї продукції

На багатьох підприємствах все ще діють ручні паперові системи контролю якості. Така автономна система якості – це втрата дорогоцінного часу і ресурсів щоразу, коли вам потрібно провести аудит якості.

Контроль якості дозволяє підприємствам визначати, що, коли і яка саме продукція перевіряється, забезпечуючи повний аудит та електронну документацію процедур і процесів контролю якості.

Рішення SAP Business One контролюють та фіксують інформацію на кожному кроці внутрішнього ланцюга поставок. Відповідні параметри якості можуть бути зареєстровані з надходженням товару, під час зберігання, випуску на виробництво, надходження з виробництва та відвантаження. Запис якості, створений таким чином, у поєднанні з унікальною ідентифікацією продукту та інформацією про партію тощо, є гарантією швидких дій у разі потреби.

chemical_banner_6

Плануйте виробництво, виходячи з часу та обмежень щодо обслуговування

За допомогою продуктів Boyum ви можете планувати технічне обслуговування обладнання, а також бут певним, що продукти доступні, планувати роботу та виконувати завдання технічного обслуговування більш ефективно.

Ви можете уникнути простоїв виробництва, створити рівні запасів продукції, забезпечити своєчасне відвантаження клієнтам і мінімізувати втрати прибутку від виробництва.

Ділові проблеми шкодять вашому бізнесу. Важливо визначити, скільки ці проблеми коштують і впливають на прибуток вашого бізнесу.

Модулі “Виробництво” та “Склади” для хімічної промисловості

Точний розрахунок cобівартості

– Шаблони специфікацій і профілі витрат для швидкого розрахунку вартості і ціни продажу
– Інтеграція даних для пришвидшення усіх процесів виробництва. 

Оптимізація виробничих ресурсів

– Розширене планування потужностей для забезпечення балансу між замовленнями і доступністю ресурсів.
– Збір та агрегація всієї інформації по цехах в режимі реального часу та побудова звітів. 

Управління зовнішніми субпідрядниками

– Створення зовнішніх процесів в складі специфікації і маршрутизації для підтримки планування.
– Планування попиту і пропозиції через MRP для створення прогнозу виробництва.

Розумне управління запасами

– Стратегії використання запасів – продукти, відходи, матеріали за допомогою планування попиту і пропозиції MRP.

Дотримування галузевих стандартів якості 

– Управління контролем якості як  бізнес-процес.
– Серія і партія простежується вперед і назад.
– Основні дані документуються в електронному вигляді з повним аудитом.

Відслідковування продуктивності бізнесу

– Панелі моніторингу засновані на даних в режимі реального часу, які забезпечують розуміння і підтримують прийняття рішень.
– Можливість побудови дашбордів по вашим вимогам.

Комплексний підхід

– Зменшення рівня запасів та операційних витрат, видимість залишків і попиту покращує оборотність і оптимізує рівень запасів.
– Підтримка стандартів GS1 та простежуваності SSCC відповідно вимогам ваших клієнтів.

Контроль якості

– Впевненість в якості свого продукту – це управління статусами партій та релізами, підтримка зон з особливими умовами зберігання.
– Повна простежуваність партій від надходження сировини на склад до відвантаження готового продукту.
– Збірка замовлень по FiFo

Адаптивність

– Просте та швидке впровадження, гнучкість в налаштуваннях процесів і перевірена технологія впровадження.
– Можливість подальшого розвитку та розширення рішення – воно може постійно поліпшуватися і інтегруватися з іншими сервісами

Збільшення продуктивності

– Сканування всіх баркодів відбувається в 10 разів швидше, ніж ручне введення, і з меншою кількістю помилок.

Збільшення точності

– Проста робота з Серіями і Партіями і гнучкість конфігурації складу дає майже 100% точність за кількістю при пересорті та інвентаризації.

Збільшення контрольованості

– Проведення операцій в реальному часі надає видимість єдиної реальної картини дає можливість управляти зниженням витрат і поліпшенням роботи з клієнтами. Знайте що і де у вас є. 

Управління вторинними продажами в хімічній промисловості

Архітектура моделі вторинних продажів

Контроль залишків на СВЗ дистриб’юторів

– Облік залишків в розрізі SKU, дистриб’ютор.
– Автоматизований контроль інтенсивності продажів по кожній ТТ.

Контроль інтенсивності виробництва та відвантажень.

– Прогнозування продажів в розрізі SKU по кожному дистриб’ютору.
– Автоматизоване забезпечення страхових запасів SKU, згідно сток індексів та прогнозу продажів.

Запобігання Out of Stock та Dead Stock на складах дистриб’юторів

– Облік продажів в розрізі SKU, дистриб’ютор, торгової точки (ТТ), каналу продажів та ін.
– Можливість побудови трендів та прогнозів.

Результати впровадження SAP Business One
ERP_Єдиний інформаційний простір

Єдиний інформаційний простір

ERP_Уніфіковані дані

Уніфіковані дані

ERP_Стандартпроцеси

Стандартизовані процеси

ERP_Централізований канал комунікації

Централізований канал комунікації

ERP_Найкращі практики

Найкращі практики

ERP_Процедури

Процедури затвердження та сповіщення

TG Consulting зосереджує увагу на специфікації конкретної галузі та допомагає ефективно розвиватись саме вашому бізнесу за допомогою найфункціональніших платформ або їх окремих модулів.

Отримайте пропозицію по впровадженню SAP Business One саме для Вашої компанії, що працює в хімічній промисловості!