Головна » Cтатті » Як управлінська звітність покращує ефективність бізнесу?

Як управлінська звітність покращує ефективність бізнесу?

Управління бізнесом – складне завдання, що включає багато складових: управління продажами, закупками, розвитком, маркетингом, ресурсами. Всі галузі управління взаємопов’язані між собою і впливають один на одного, а зрозуміти ступінь впливу цих взаємозв’язків можна за допомогою фінансів компанії, так як всі області знаходять відображення в грошах. Для аналізу фінансів можуть використовуватися два види звітності: бухгалтерська і управлінська.

Основна відмінність між ними в тому, що бухгалтерська звітність використовується для здачі в фіскальну службу, а управлінська допомагає побачити реальну ситуацію в компанії і оперативно реагувати на поточні зміни.

Управлінська звітність – це «фінансовий відбиток» бізнесу в зрозумілих одержувачам звітності термінах.

office-workers-analyzing-researching-business-data_74855-4445_1

Кому ж може знадобитися управлінська звітність і чому для цих цілей не підходить бухгалтерська звітність?

Наголос у формуванні управлінської звітності зроблений на «одержувачів звітності», адже саме від їх запитів і складається не тільки структура звітів, але перелік самих форм управлінських звітів.

Хто ж основний замовник управлінської звітності?

1. Власники бізнесу та особи, які приймають управлінські рішення.
Ефективність управління компанією залежить від кількості і якості інформації, яка доступна першим особам. Тому навіть в малому бізнесі вкрай важко використовувати бухгалтерську звітність для стратегічного управління, складену насамперед для податкових органів і за певними правилами заповнення, на які неможливо вплинути.

2. Інвестори та кредитори
Дана група використовує управлінську звітність разом із бухгалтерською для оцінки своїх можливих ризиків. Оскільки бухгалтерська звітність надає тільки інформацію за попередні періоди, то її часто буває недостатньо для оцінки можливого розвитку бізнесу. Тому для інвесторів і кредиторів часто необхідно підготувати управлінську звітність з прогнозом на термін інвестування (кредиту).

3. Менеджмент компанії
Керівники підрозділів в своїй роботі використовують окремі елементи звітності, які дозволяють контролювати діяльність своїх підрозділів. Використовувати для цих цілей бухгалтерську звітність часто можливо том, що вона складається по всій компанії в цілому. Оцінити внесок кожного підрозділу і виявити його ключові показники на основі консолідованої бухгалтерської звітності практично неможливо.

Власники бізнесу та топ-менеджмент компанії

Розглянемо більш докладно першу групу – власники бізнесу, топ-менеджмент компанії – для чого їм може бути корисна внутрішня управлінська звітність?

Для зростання рентабельності компанії і збільшення її конкурентоспроможності на займаному ринку управлінська звітність може фокусуватися на управлінні реальною прибутковістю компанії через управління витратами. Ефективна управлінська звітність повинна мати більшу ступінь деталізації аналітики та частіше формування в порівнянні з бухгалтерською звітністю (наприклад, щомісяця / щотижня).

Склад ключової інформації для власника з операційного управління компанією крім аналізу витрат може включати в себе:
аналіз доходів (по ключовим клієнтам)
оцінка рентабельності компанії в цілому і по окремих проектах (або іншим ЦФО)
прогноз прибутку компанії
прогноз достатньої наявності грошових коштів, попередження про касові розриви

Основний комплект управлінської звітності

Cash Flow (звіт про рух грошових коштів (ДДС)

Найпростіший і інтуїтивно-зрозумілий – звіт по руху грошових коштів (Cash Flow). Даний звіт використовується практично в кожній компанії – він дозволяє в найкоротші терміни отримати інструмент по контролю за оплатами, обов’язковими платежами та касовими розривами. В результаті власник отримує повну картину – скільки компанія отримала грошей, на що витратила, скільки залишилося.

За допомогою Звіту про рух грошових коштів можна дізнатися, наскільки компанія готова генерувати грошовий потік для підтримки поточної діяльності, а також для розвитку компанії і покриття кредитів. Часто з метою управління фінансами використовується щотижневий прогноз руху грошових коштів – платіжний календар.

Звіт про прибутки і збитки (P&L)

Дозволяє оцінити рентабельність (прибуток) компанії. P&L складається з дохідної і видаткової частин, при цьому витрати в цьому фінансовому звіті зазвичай мають більш глибоку деталізацію за статтями витрат.

Якщо управлінський звіт про прибутки і збитки допоможе визначити ті проекти (сегменти бізнесу), які генерують нульову або від’ємну рентабельність, то P&L допомагає сконцентруватися на тих напрямках бізнесу, які приносить реальний прибуток. Для формування звіту використовується метод нарахування, тобто можуть враховуватися зобов’язання, за якими ще не було оплати.

Часто для аналізу використовують кілька показників прибутку, основні з яких:
Маржинальний прибуток
Валовий прибуток
Операційний прибуток
EBITDA
EBIT
Чистий прибуток

Управлінський баланс

Управлінський баланс – це звіт, який зводить результати звітів P&L і Cash Flow в один. Документ допомагає контролювати коректність обліку, напрямки використання прибутку, дебіторську і кредиторську заборгованість.

Якщо Cash Flow ведуть практично всі компанії, а аналіз ОПУ – стандарт для середнього та великого бізнесу, то управлінський баланс практично не використовується. Однак цей звіт дозволяє з’єднати воєдино два попередніх звіту і перевірити коректність їх складання. З Балансу власник може отримати інформацію про те, чим володіє фірма, і як розподіляється прибуток компанії, або з чого фінансується збиток. Баланс складається з двох основних груп – активи і пасиви.

У Балансі відображаються: кредиторська і дебіторська заборгованості, обсяг незавершеного виробництва у організації, обсяг податків, які необхідно сплатити. На підставі управлінського балансу розраховують основні показники фінансового стану.

Критерії якості управлінської звітності

Зрозумілість та легкість сприйняття

Формат звітів і методологія складання фінансових звітів повинні корелювати з цілями управління і завданнями менеджменту компанії. Для цієї мети складання звітів повинні бути визначені ще на етапі розробки класифікаторів управлінської аналітики.

Суттєвість та важливість

Управлінська звітність повинна включати тільки значущі дані, наприклад, для звітів по компанії можливе групування статей, а контрагентів і проекти можна не виводити зовсім. При цьому формування комплекту звітності для конкретного проекту має включати більш деталізовану інформацію (конкретні статті та контрагенти). А для певного кола осіб – досить виводити тільки ключові показники управлінської звітності і кілька основних коефіцієнтів.

Достовірність та правдивість

Дані, що використовуються в звітах повинні відображати реальні (правдиві) господарські операції. При цьому необхідно враховувати те, що управлінська звітність може містити похибки і не вимагає абсолютної точності, як бухгалтерська звітність. Розмір цих неточностей не повинен спотворювати реальний стан справ в компанії.

Можливість порівняння

Дана умова необхідно для можливості ретроспективного аналізу діяльності компанії. Складені звіти повинні зберігати можливість порівняння різних показників між собою протягом тривалого періоду часу. Це досягається за рахунок попередньої розробки методики складання звітів.

Управлінська звітність в SAP Business One – це:

Коректно складена управлінська звітність дозволяє враховувати при прийнятті рішень набагато більшу кількість факторів, зменшити термін реакції на зміну показників діяльності компанії та уникати касових розривів.

Індивідуальний робочий стіл користувача – дані в режимі реального часу
Інтерактивна карта бізнес-процесу
Дизайнер звітів Excel
Дизайнер звітів Excel
Прогнозна аналітика
Аналітичний портал

Рисунок1

Графічна звітність (дaшборди):
Наскрізна графічна аналітика на робочому столі користувача
Зрозумілий користувачеві інтерфейс для автоматичної настройки графіків
Застосування алгоритмів кластеризації, ABC аналізу і прогнозування
Інтерактивна робота з графіками

Ключові показники ефективності (KPI):
Установка показників контролю діяльності підприємства
Можливість настройки KPI для кожного рівня (користувача, групи користувачів, підрозділи, компанії)
Відстеження динаміки досягнення показників
Інтерактивна робота з показниками

Корпоративний пошук:
Швидкий пошук даних за ключовими словами / кодами
Класифікація даних за видами документів і звітів
Швидкий доступ до документів

Багатовимірні моделі даних (OLAP-куби):
Обробка великих масивів інформації
Вибір будь-якого зрізу інформації і подання його у вигляді графіка і таблиці
Візуальне подання до Pivot Tables

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Рисунок3

Підвищення доходів компанії за рахунок можливості більш своєчасних і якісних керуючих дій

Прозорість роботи співробітників для керівника, що дозволяє відстежити навантаження співробітників і активності, якими вони займаються

Можливість формування оперативних звітів про поточну ситуацію і можливість швидкого реагування

|

Аналітика та звітність “на кінчиках пальців” як інструмент швидкого прийняття рішеннь.

З впровадженням SAP Business ONE ви отримаєте:

Вчасну та достовірну інформація по прибутковості різних частин бізнесу (проектів);
Планування майбутніх платежів і надходження ГС, прогноз касових розривів.
Налаштований оперативний управлінський облік
Продуману візуалізацію основних показників бізнесу
Платіжний календар з обов’язковими платежами
Можливість отримувати управлінську звітність в мобільному додатку в будь-якій точці Землі, де є доступ в інтернет.

TG Consulting зосереджує увагу на специфікації конкретної галузі та допомагає клієнтам розібратися в процесах на всіх рівнях автоматизації і впроваджуємо продукти, які забезпечують можливість контролю і зростання бізнесу. Дізнайтесь наші історії успіху.

Автор

Без имени

Дмитро Сергієнко

Head of Sales TG Consulting

Якщо Ви знаходитесь на порозі масштабування, діджиталізації та автоматизації і перебуваєте в сумнівах з приводу вибору, наші бізнес-консультанти та технічні асистенти допоможуть вам з ухваленням вірних рішень.

Вам може бути цікаво